Dodany: 2011-03-21 09:17:16

Gdzie szukać dotacji z UEKażdy kto decyduje się na założenie własnego biznesu ma szanse starać się o dotacje z unii. Każdy innowacyjny, nowy pomysł, który staje dla gospodarki atrakcyjny i zapełnia poniekąd którąś z luk gospodarki – staje się idealnym do wnioskowanie o dotacje z unii.

 

Aby otrzymać dotacje należy przede wszytki sprawdzić gdzie musimy złożyć wniosek i z jakiego projektu unijnego możemy skorzystać. Dotacje  z unii możemy otrzymać zarówno poprzez złożenie wniosku w urzędzie gminy, urzędzie pracy jak i w specjalnych placówkach wykwalifikowanych do tego, żeby wspierać rozwój przedsiębiorstw  lokalnych. Takimi organizacjami jest inkubator przedsiębiorczości.

 

W każdym z wyżej wymienionych miejsc możemy starać się o inny rodzaj dofinansowania. W urzędzie pracy dotacje z unii otrzymują bezrobotni, którzy spełniając wszystkie wymagane warunki chcą rozpocząć samo zatrudnienie – czyli otworzyć własna firmę. Urzędy gmin czy samorządy również staja się pośrednikiem do wydawania dotacji unijnych dla firm starających się o dofinansowanie w drodze konkursów na konkretne projekty. Dodatkowo dotacje oferują również inkubatory, które zrzeszają projekty z konkretnych branż..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Gdzie szukać dotacji z UE
Nick: