Dodany: 2011-03-21 09:59:53
images/informacja.jpg79861.jpgOdpowiedzią na wzrost zatrudnienia, aktywności wśród osób bezrobotnych jest Program Kapitał Ludzki. Jest to program, który przydziela dotacje  z unii na projekty mające na celu wzrost poziomu zatrudnienia w każdym z regionów Polski.

Dodany: 2011-03-21 09:50:00
images/informacja.jpg9e625.jpgPolska Wschodnia to teren gdzie szczególnie wysoki jest poziom bezrobocia. Aby wyrównać szanse tej części kraju do reszty wprowadzono dodatkowy – wspomagający program finansowany z Unii europejskiej Program Rozwoju Polski Wschodniej.

Dodany: 2011-03-21 09:40:05
images/informacja.jpg2cd69.jpgDziś kiedy w Polsce realizowane są liczne programy finansowane  z UE można strać się o dotacje z unii niemal na każdy projekt w fazie koncepcji. Przykładem programu, który oferuje dotacje z unii jest Program Innowacyjna gospodarka.