Dodany: 2011-03-21 09:50:00

Na czym polega program "Rozwój Polski Wschodniej"Polska Wschodnia to teren gdzie szczególnie wysoki jest poziom bezrobocia. Aby wyrównać szanse tej części kraju do reszty wprowadzono dodatkowy – wspomagający program finansowany z Unii europejskiej Program Rozwoju Polski Wschodniej.

 

Polega on na wyrównywaniu szans społeczno-gospodarczych tej części kraju poprzez dotacje z unii na projekty o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i polepszenia życia ludzie pięciu województw, które obejmuje program Rozwoju Polski Wschodniej.  Projekt realizowany jest poprzez ogłaszanie przez samorządy konkursów na przydzielenie dotacji na realizacji projektów z zakresy upowszechniania dostępu do Internetu, poprawy dostępności do usług komunikacyjnych a także stymulowania zdrowej konkurencji na rynku.

 

Dotacje z unii otrzymują również stowarzyszenia i organizacje, które realizują projekty z zakresu  polityki społecznej. Program Rozwoju Polski Wschodniej przydziela dotacje z unii jednak proce wyboru projektu jest zazwyczaj bardzo żmudny i dokładny. Dlatego wnioski jakie są składane, powinny być wyjątkowo dobrze przemyślane..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Na czym polega program "Rozwój Polski Wschodniej"
Nick: