Dodany: 2011-03-21 10:54:41
images/informacja.jpg6ec51.jpgKażdy kto ma pomysł na swój własny ‘’złoty interes’’ ma ostatnia szansę by uzyskać na swój pomysł dotacje  z unii. Wielość programów, możliwości dofinansowania jest dziś ogromna Dotacje z unii przyzwane są zarówno na projekty innowacyjne jak i na te, które już istnieją – jednak wsparcie dostaje przedsiębiorca, których chce uzyskać samo zatrudnieni i otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dodany: 2011-03-21 09:59:53
images/informacja.jpg79861.jpgOdpowiedzią na wzrost zatrudnienia, aktywności wśród osób bezrobotnych jest Program Kapitał Ludzki. Jest to program, który przydziela dotacje  z unii na projekty mające na celu wzrost poziomu zatrudnienia w każdym z regionów Polski.

Dodany: 2011-03-21 09:50:00
images/informacja.jpg9e625.jpgPolska Wschodnia to teren gdzie szczególnie wysoki jest poziom bezrobocia. Aby wyrównać szanse tej części kraju do reszty wprowadzono dodatkowy – wspomagający program finansowany z Unii europejskiej Program Rozwoju Polski Wschodniej.

Dodany: 2011-03-21 09:40:05
images/informacja.jpg2cd69.jpgDziś kiedy w Polsce realizowane są liczne programy finansowane  z UE można strać się o dotacje z unii niemal na każdy projekt w fazie koncepcji. Przykładem programu, który oferuje dotacje z unii jest Program Innowacyjna gospodarka.

Dodany: 2011-03-21 09:36:54
images/pytajnik 2.png62fee.pngPartnerstwo publiczno-prywatne jest szczególnie korzystne dla tych samorządów, które nie posiadają środków na realizację kosztownych inwestycji, jednak są one niezbędne do zrealizowania.